Teslimat Koşulları

İnvitrin, yalnızca Satıcılar ile Alıcılar’ı kredi kartıyla veya İnvitrin’in belirleyeceği diğer ödeme yöntemleriyle ödeme yapılması imkanı sunma maksadı ile bir araya getirmektedir. Satıcılar ve Alıcılar, Şirket’in satışa sunulan Ürünler’in teslimi hususunda, ayrıca açıkça belirtilmediği durumlarda, hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- İnvitrin üzerinden Alıcı ve Satıcı’nın bir araya getirilmesi ile kurulan sözleşme kapsamında Satıcı’nın sorumluluğu, Alıcı tarafından satın alınan Ürün’ü mümkün olan en kısa süre içerisinde, tam, eksiksiz, usulüne uygun ve ayıptan ari olarak ve Alıcı’nın İnvitrin üzerinden bildirdiği bilgilere uygun olarak göndermek ve Alıcı’nın yükümlülüğü satın aldığı Ürün’ün bedelini Şirket tarafından belirlenen şekilde yatırmak ve kendisine gönderilen Ürün’ü teslim almaktır.
- Şirket, İnternet Sitesi üzerinden Ürün satışı yapmamaktadır. Alıcılar tarafından satın alınan Ürünler, Şirket tarafından değil Satıcılar tarafından Alıcılar’ın adreslerine gönderilecektir.
- Satıcı, Alıcı’ya karşı Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi uyarınca Ürün’ü zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün’ün Alıcı’ya satılması, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. Satıcı gönderme ve teslim yükümlülüğünü, Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri Şirket’in sağladığı satıcı portalı üzerinden gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde Ürün’ün teslim edilememesinden veya benzeri bir durumdan Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun doğmayacağını ve Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun bir maddi veya manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- Kargoya ilişkin ücretleri belirlemek ve hangi kargo şirketi ile gönderim yapılacağını belirlemek Satıcılar’ın inisiyatifindedir. Bu sebeple, ödemenin yapılmasından önce Alıcılar’ın Satıcılar’la iletişim kurarak teslim koşulları üzerinde mutabakata varması gerekmektedir. Alıcılar ve Satıcılar, İnvitrin üzerinden satış işlemi yaparak Şirket’in teslime ve/veya Alıcılar’ı ve Satıcılar’ı uzlaştırmaya, buluşturmaya veya anlaştırmaya ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
- Taşıma esnasında söz konusu olabilecek zararlar da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Ürünler’in teslimatına ve yasaklı ürünlere ilişkin olarak Satıcı ve/veya Alıcı tarafından tercih edilen posta hizmet sağlayıcının belirlediği kural ve koşullar geçerlidir. Kargo şirketlerinin kural ve koşulları İnternet Sitesi’nde yer alabileceği gibi, gerek Kargo Şirketlerinin ve gerekse diğer posta hizmet sağlayıcının kendi internet sitesinde de bulunabilir. İnvitrin’in kargo şirketleriyle anlaştığı fiyatlar üzerinden Satıcılar’ın gönderim yapabilmelerine olanak sağladığı Anlaşmalı Kargo gönderimleri için belirtilen kuralları aşağıda bulabilirsiniz. Şirket’in, Ürünler’in posta hizmet sağlayıcı üçüncü kişi sebebiyle ve/veya vasıtasıyla zarar görmesine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple lütfen Ürünler’i göndermeden önce tercih ettiğiniz posta hizmet sağlayıcının belirlediği kural ve koşulları inceleyiniz.
- Satın alınan Ürünler’in teslim edilememesinden Şirket sorumlu değildir. Ürün’ün teslim edilememesi halinde, Şirket’in yegane sorumluluğu, kendisine bu durumun bildirilmesi halinde, durumu Satıcı’ya bildirmektir.
- Satıcı, Alıcı’ya satın aldığı Ürün’ün kargo bilgilerini bildirmekle yükümlüdür. Alıcı’ya Ürün’e ilişkin kargo bilgileri, Alıcı’nın İnvitrin’de ilgili bölüme girdiği e-posta adresi üzerinden bildirilecektir. Bu sebeple Alıcılar’a ilgili bölüme e-posta adreslerini girmeleri önerilir.
- Satıcı, Alıcı’nın Ürün’ün teslimine ilişkin herhangi bir talebi olması durumunda, söz konusu talebi Satıcı Paneli’nde bulunan Müşteri Talepleri bölümünden ve Şirket tarafından kendisine sair şekillerde iletilecek talepleri takip etmek ve çözmekle yükümlüdür.
- İnvitrin üzerinden verilen Hizmetler’in sağlanabilmesi için Şirket, Satıcı’nın ve Alıcı’nın adı ve soyadı, unvanı, iletişim bilgileri gibi, satın alınan Ürün’ün teslimatının yapılabilmesi için gerekli olan bilgi ve verileri Satıcı’nın gönderim için tercih ettiği posta hizmet sağlayıcı üçüncü kişiler ile paylaşacaktır. Satıcı’nın ve Alıcı’nın kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler için lütfen Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
- Ürünlerin gönderilmesinde Alıcı ve/veya Satıcı’dan kaynaklanan her ne nam altında olursa olsun bir usulsüzlüğün söz konusu olması durumunda İnvitrin’e, Şirket’e, ortaklarına ve/veya çalışanlarına karşı herhangi bir cezai, adli ve/veya idari yaptırım uygulanması durumunda, İnvitrin’in doğmuş veya doğacak her türlü zararının tahsili için ilgili Alıcı ve/veya Satıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.
PTT Kargo Anlaşmalı Kargo Koşulları
- Satıcı, Ürünler’in teslimini İnvitrin’in PTT Kargo ile anlaştığı ücretler üzerinden PTT Kargo hizmetlerinden (“PTT Anlaşmalı Kargo”) faydalanarak gerçekleştirebilir. Satıcı’nın Ürünler’i PTT Anlaşmalı Kargo marifeti ile göndermesi halinde İnvitrin’in ve Şirket’in kargo hizmetinin verilmesi ve/veya Ürünler’in Alıcı’ya teslim edilmesi hususunda herhangi bir yükümlülüğü yoktur, İnvitrin’in buradaki rolü PTT Kargo ile anlaştığı fiyatlar üzerinden Satıcılar’ın gönderim yapabilmelerini sağlamaktan ibarettir. Bu kapsamda, Ürünler’in teslim süreleri de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere teslimatına ilişkin kural ve koşullar için lütfen işbu PTT Kargo’nun internet sitesinde bulunan teslimat kurallarını inceleyiniz.
- PTT Anlaşmalı Kargo hizmeti Türkiye içindeki “gönderici ödemeli” gönderiler bakımından geçerlidir. PTT Kargo’nun ek ücret karşılığı gönderim yapabildiği mobil hizmet bölgeleri için talep edebileceği bedel, anlaşmalı gönderim kapsamında değildir, bu ek ücret ilgili kargo şubesinden öğrenilebilir.
- Satıcı tarafından peşin ödenecek PTT Anlaşmalı Kargo tutarı, gönderinin girişini yapan PTT Kargo yetkilisinin sisteme girdiği kilogram veya desimetreküp bilgisine göre, ilgili kilogram veya desimetreküp’ün tekabül ettiği aşağıdaki ücretlere göre yapılmaktadır. Bu bilginin daha sonradan değiştirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, gönderinizin kaç kilogram veya desimetreküpe tekabül ettiğini kargo yetkilisinden öğrenmeniz önerilir.
- PTT Anlaşmalı Kargo ile gönderilen gönderiye ilişkin hizmet bedeli Satıcı tarafından, PTT Kargo iş yerlerinde, gönderim anında peşin olarak yapılır. Gönderi bedeli İnvitrin tarafından Satıcı’nın yapmış olduğu satışlarla oluşan alacaklarından mahsup edilmez.
- Güncel PTT Anlaşmalı Kargo ücretleri şu şekildedir:
Gönderi Ağırlık / Desi PTT Anlaşmalı Kargo Fiyatları (TL)
0,01 - 1,00 Desi/Kg 12,60 TL
1,01 - 2,00 Desi/Kg 15,30 TL
2,01 - 3,00 Desi/Kg 16,31 TL
3,01 - 4,00 Desi/Kg 17,53 TL
4,01 - 5,00 Desi/Kg 18,74 TL
5,01 - 6,00 Desi/Kg 19,96 TL
6,01 - 7,00 Desi/Kg 21,17 TL
7,01 - 8,00 Desi/Kg 22,39 TL
8,01 - 9,00 Desi/Kg 23,60 TL
9,01 - 10,00 Desi/Kg 24,82 TL
10,01 - 11,00 Desi/Kg 26,03 TL
11,01 - 12,00 Desi/Kg 27,25 TL
12,01 - 13,00 Desi/Kg 28,46 TL
13,01 - 14,00 Desi/Kg 29,68 TL
14,01 - 15,00 Desi/Kg 30,89 TL
15,01 - 16,00 Desi/Kg 32,11 TL
16,01 - 17,00 Desi/Kg 33,32 TL
17,01 - 18,00 Desi/Kg 34,54 TL
18,01 - 19,00 Desi/Kg 35,75 TL
19,01 - 20,00 Desi/Kg 36,97 TL
20,01 - 21,00 Desi/Kg 38,18 TL
21,01 - 22,00 Desi/Kg 39,40 TL
22,01 - 23,00 Desi/Kg 40,61 TL
23,01 - 24,00 Desi/Kg 41,83 TL
24,01 - 25,00 Desi/Kg 43,04 TL
25,01 - 26,00 Desi/Kg 44,26 TL
26,01 - 27,00 Desi/Kg 45,47 TL
27,01 - 28,00 Desi/Kg 46,69 TL
28,01 - 29,00 Desi/Kg 47,90 TL
29,01 - 30,00 Desi/Kg 49,12 TL
Fiyatlara KDV dahildir.
- Yukarıda belirtilen PTT Anlaşmalı Kargo fiyatlarına, tek seferde en az 20 adet kargo olmak üzere adresten alım ve adrese teslim hizmetleri dahil olup ek hizmet ve ürünlere dair bedeller ile idari ücretler ve evrensel hizmet payı bedeli ve KDV dahildir. Yurtdışı gönderiler PTT Anlaşmalı Kargo kapsamında değildir. Bu ücretler başkaca indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.
- Yukarıda belirtilen PTT Anlaşmalı Kargo fiyatları, tek seferde en az 20 adet kargo olmak üzere Satıcı’nın adresinden veya PTT Kargo şubesinde Satıcı’dan teslim alınan gönderiler için geçerlidir. Fakat gönderinin Satıcı’nın adresinden teslim alınması ya da alınmaması ile ilgili karar, ilgili PTT Kargo şubesinin inisiyatifindedir.
- PTT Kargo’nun yapacağı taşımalar PTT Kargo’nun internet sitesinde belirtilen teslim sürelerine tabidir. PTT Kargo’nun belirli günlerde gönderim yapabildiği veya ek ücret karşılığında gönderim yapabildiği bölgelere, PTT Kargo’nun internet sitesinden ulaşılabilir. Bu ve benzeri ek hizmetler için talep edilecek ek ücret, anlaşmalı gönderim kapsamında değildir, bu ek ücret ilgili kargo şubesinden öğrenilebilir.
- Satıcı gönderi muhtevasını, yetkili kişinin talebi üzerine PTT Kargo’ya teslim sırasında beyan etmekle yükümlüdür. Taşınması yasaklı ürünler PTT Kargo’nun internet sitesinde belirtilmiş olup Satıcı, PTT Kargo tarafından belirtilen yasaklı ürünlere ilişkin kurallara uymakla yükümlüdür.
- Satıcı, PTT Kargo’ya teslim edeceği gönderiye ait, İnvitrin üyelik panelinden alacağı talep numarasını (kargo kodunu, barkod numarasını) doğru olarak vermekle yükümlüdür. Satıcı’nın yanlış referans kod numarası teslim etmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir problemden İnvitrin ve/veya PTT Kargo sorumlu değildir.
- Gönderiler, mümkünse PTT Kargo orijinal ambalajında yapılmalı, eğer mümkün değil ise, evsafına ve taşınma koşullarına uygun sağlamlıktaki diğer ambalaj şekillerinde teslim edilmelidir. Gönderilerin ambalajının taşıma standartlarının gerektirdiği ölçü ve sağlamlıkta olmasını sağlamak Satıcı’nın yükümlülüğüdür.
- PTT Anlaşmalı Kargo posta hizmetlerinden faydalanabilmek için gönderi yapmadan önce anlaşmalı kargo kodunun (talep no) Satıcı tarafından kargo görevlisine beyan edilmesi zorunludur. Anlaşmalı kargo kodunun belirtilmediği durumlarda yukarıda belirtilen ücretler geçerli olmayacak, PTT Kargo yetkilisinin belirteceği fiyatlar geçerli olacaktır.
- Bir anlaşmalı kargo kodu, bir gönderi için oluşturulur. Bu yüzden birden fazla üründen oluşan (sepetli) siparişlerinizin gönderilerini tek bir paket (koli) ile göndermeniz gerekmektedir.
- Anlaşmalı kargo kodu, Alıcı’nın kendi bilgilerini içerir. Bu yüzden ürününüzü hediye olarak satın alıp kendi adresinden farklı bir adrese teslim edilmesini isteyen Alıcılar için, kargo yetkisinin manuel olarak Alıcı bilgisini değiştirebildiği durumlar hariç olmak üzere, kullanılamaz.
- Gönderilen Ürün’ün Alıcı tarafından teslim alınamaması veya alınmaması dahil olmak üzere herhangi bir sebeple Satıcı’ya geri gelmesi durumunda PTT Kargo iade teslim bedelini Satıcı’dan tahsil edebilir.
- İnvitrin, siparişin teslim edilmesi amacıyla satıcının isim, ticari unvan, telefon numarası, adres gibi bilgileri teslimatta kullanılması amacıyla PTT Kargo ile paylaşmaktadır.
- İnvitrin, PTT Anlaşmalı Kargo Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir.

invitrin logo mini

Ücretsiz online satış altyapısı

Bize Ulaşın
Email: [email protected]
Bizi takip edin
facebook footer logo instagram footer logo linkedin footer logo pinterest footer logo tiktok footer logo youtube footer logo
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
güvenli giriş
Teknoted Ltd. Şti.
Cevizli Mah. Tansel Cad. Yeşil Sok. Adakule Residence
No:4 Daire:76 Maltepe İstanbul
inVitrin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir.
inVitrin bir Teknoted markası ve hizmetidir.